Privacybeleid

Wanneer je op onze website actief bent of contact met ons opneemt deel je soms persoonsgegevens met ons. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om en houden ons aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij van je verzamelen en wat wij met deze gegevens doen. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Roos Business Support, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit. Dit kan zijn via de website, de e-mail maar ook via social media zoals Facebook en Instagram.

Handelsnaam onder Roos Business Support, gevestigd aan de Tuinzigtlaan 295, 4814 JD te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar info@roosbusinesssupport.com

Wat zijn persoonsgegevens?
Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige
van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens 
Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als je er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon hebben verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via info@roosbusinesssupport.com en dan verwijderen wij deze informatie. Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar door ons worden verzameld zal dit altijd gebeuren met toestemming van zijn/haar ouder of voogd.

Wanneer verwerken wij jouw persoonsgegevens?
1. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt. We helpen je graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor ons hebt. Je kunt ons bellen, e-mailen, een formulier invullen of een brief sturen. Om je verder te kunnen helpen slaan we een aantal gegevens van je op. Op die manier weten we je bent en kunnen we ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad. Als je vragen voor ons hebt dan slaan we de volgende gegevens van je op:
– Naam
– E-mailadres
– Jouw bericht

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang.

2. Om een overeenkomst uit te voeren en afspraken met je te kunnen maken.
Als je bij  diensten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en
ontvangen wat je hebt gevraagd. Wij slaan de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een
overeenkomst:
– N.A.W. gegevens (naam, adres en woonplaats)
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Overige door jou aangeleverde persoonsgegevens

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst.

3. Om te kunnen factureren en incasseren.
De door jou afgenomen diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit toch niet doet dan starten wij een incassotraject. In verband met facturatie & incasso slaan wij de volgende gegevens van je op:
– N.A.W. gegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Kamer van koophandel nummer

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; wettelijke verplichting.

4. Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening.
Wanneer wij wijzigingen doorvoeren in onze dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stellen we je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruiken we de volgende gegevens om je in ons systeem te verwerken:
– Naam
– Emailadres

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Roos Business Support gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of telefoon. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit zodat de website werkt zoals bedoeld.

Daarnaast gebruiken we analytische cookies zoals Google Analytics om het gedrag van onze bezoekers te kunnen bestuderen en aan de hand hiervan onze website te kunnen verbeteren. Last but not least maken we soms ook gebruik van tracking cookies (Facebook pixel) zodat we je op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en social
media bedrijven. Als we jouw toestemming nodig hebben om cookies te mogen plaatsen dan vragen we je dit tijdens
je eerste bezoek aan onze website. We verwijzen je daarbij ook naar onze cookie verklaring. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Doorgifte aan partners
Wij werken voor het uitvoeren van onze dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners. Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:
– Onze nieuwsbrieven versturen
– Onze betalingen & incasso’s afhandelen
– Onze webhosting verzorgen

Met subverwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen
afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. We werken alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving.

Enkele van onze partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Met deze partners hebben we passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst /
Data Processing Addendum zijn afgesproken. Op deze manier zorgen wij ervoor dat jouw gegevens goed worden beschermd.

Doorgifte aan derden
In principe delen of verkopen we jouw gegevens niet met personen of organisaties buiten Roos Business Support, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat we verplicht worden om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

De beveiliging van jouw gegevens
Roos Business Support heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om
je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies.
Alle partijen die jouw gegevens voor ons verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard
Voor verschillende gegevensstromen hanteren wij verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht om ons te verzoeken je gegevens te verwijderen.

E-mail:
E-mails blijven minimaal 1 jaar bewaard. E-mail ouder dan 5 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes:
Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Jouw gegevens
blijven tot die tijd aanwezig in ons facturatiesysteem.

Nieuwsbrief:
Je kunt je op ieder gewenst moment jouw gegevens zelf uit ons nieuwsbrief systeem verwijderen.

Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Roos Business Support. Ook heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je
persoonsgegevens sturen naar info@roosbusinesssupport.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vragen we je deze ook mee te sturen.We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op je verzoek.

Roos Business Support wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Melden van een datalek Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houden wij ons aan de meldplicht datalekken en melden wij dit lek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Mocht je een datalek ontdekken dan vragen we je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met ons te delen door een e-mail te sturen naar info@roosbusinesssupport.com. We kunnen dan direct actie ondernemen.

Aansprakelijkheid
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Roos Business Support verwerkt
ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Roos Business Support accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Wijzigingen in deze verklaring
De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Roos Business Support om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen ons bedrijf. Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief waar we je op de hoogte houden van eventuele wijzigingen. In ieder geval raden we je aan onze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van onze privacy beleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Roos Business Support ga je akkoord met deze wijzigingen.

Contact
Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je telefonisch contact opnemen met ons of via de e-mail: info@roosbusinesssupport.com

Roos Business Support is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81572514 onder handelsnaam Roos Business Support.